Έναρξη διαδικασίας εκπόνησης Χαιρετισμός Δημοτικής Αρχής

Χαιρετισμός Δημάρχου

Με την κατάρτιση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ένας νέος δρόμος, γεμάτος ευκαιρίες ανοίγεται για το Δήμο Κατερίνης. 

Το ΣΒΑΚ, έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει προτάσεις για την ανάπτυξη, να τις εμπλουτίσει, να τις ταξινομήσει και να θέσει έναν – έναν τους στόχους μέχρι την υλοποίησή τους.

Η βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στα λεγόμενα «εναλλακτικά μέσα μεταφοράς», η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και οι δράσεις για την αύξηση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, είναι μόνο κάποιες από τις πτυχές του Σχεδίου που φιλοδοξεί να καταρτίσει και να παρουσιάσει ο Δήμος Κατερίνης.

Σε όλο αυτόν τον σχεδιασμό, δημότες και επιστημονικοί φορείς είναι παρόντες, καταθέτοντας προτάσεις, αξιολογώντας τον σχεδιασμό και συμπληρώνοντας σημεία του, ώστε να μην παρεκκλίνει από την φιλοσοφία του, δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο.

Αυτήν ακριβώς την ανάγκη, της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, εξυπηρετεί και η νέα ιστοσελίδα https://svak-katerini.com, στην οποία σας καλωσορίζουμε και περιμένουμε τις προτάσεις σας.

Κώστας Κουκοδήμος

Δήμαρχος Κατερίνης

Χαιρετισμός Αντιδημάρχου Υπηρεσίας Δόμησης

Η πρόκληση του Δήμου Κατερίνης που ανοίγεται με την εκπόνηση του Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι μεγάλη. Η παρούσα ιστοσελίδα αλλά και οι διαβουλεύσεις και δημοσιεύσεις που θα ακολουθήσουν, θα αποτελέσουν ευκαιρία για ανοιχτή συζήτηση για την κινητικότητα της Κατερίνης.

Το ΣΒΑΚ θα δώσει την κατεύθυνση για την κυκλοφορία στην πόλη για τα επόμενα χρόνια. Ο Δήμος Κατερίνης δεν θέλει απλώς να εναρμονιστεί με της ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και πρότυπα για την συμμετοχική διαβούλευση αλλά να ανοίξει έναν διαρκή διάλογο με φορείς αλλά και με τους δημότες, με σκοπό την εκπόνηση ενός σχεδίου που θα απευθύνεται στον πεζό, στον δημότη με κινητικά προβλήματα, στις μητέρες με μικρά παιδιά, στους ηλικιωμένους, στον ποδηλάτη και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Απευθύνεται σε όλους, με σκοπό να καταστεί η Κατερίνη μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή πόλη, με σεβασμό στον πεζό αλλά και στον επισκέπτη, μια πόλη που θα αξίζει να ζεις.

Γεώργιος Νταντάμης

Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης

Συντονιστής ΣΒΑΚ Δήμου Κατερίνης